Matematik eller engelska på gymnasienivå på Folkuniversitetet

På Folkuniversitetet kan du kombinera sfi-studier med studier i matematik och/eller engelska på gymnasienivå.

Utbildningen kommer i största möjliga mån att individanpassas efter dina behov och förutsättningar. Det betyder att du tillsammans med oss tar fram din egen studieplan, där du kan fokusera på det du behöver för att klara studierna.

Förkunskapskrav

Pågående studier på SAS eller motsvarande kunskaper.

Kursstart

Kontinuerlig start (varannan måndag) från och med 11 augusti.

Sista ansökningsdag

Tre veckor innan önskad studiestart.

Kurstid

Cirka 10-20 veckor.

SFI kan man till exempelvis läsa måndag till fredag på förmiddag. De övriga ämnen kan läsas på eftermiddag med undervisning och handledning.

Kurser

100-200 gymnasiepoäng beroende på vilka kurser du vill läsa, utöver de sfi-timmar du har rätt till.

Du kan till exempel läsa så här:

  • Engelska 5 och Matematik-Introduktionskurs = 140 poäng
  • Engelska 5 och Matematik 1a = 200 poäng
  • Matematik Introduktionskurs och Matematik 1a = 140 poäng
  • Engelska 5 ENGENG05 100 poäng
  • Engelska 6 ENGENG06 100 poäng
  • Matematik Orienteringskurs KGYORi11 40 poäng
  • Matematik 1a MATMAT01a 100poäng
  • Matematik 1b MATMAT01b 100poäng
  • Matematik 1c MATMAT01c 100poäng

Ansökan

Du kan göra din ansökan på webben.
Du kan kontakta studie- och yrkesvägledare som är ute på din skola eller sfi-mottagningen, Järnvägsgatan 35 (karta), vån 2 i Helsingborg.

Kursanordnare

Folkuniversitetet.

Lokal

Gasverksgatan 15 (karta), 4 och 5 våningen. i Helsingborg.

Kontakt

Annika Hegedus, samordnare, 0418-484870.
Gianni Poli, verksamhetschef, 042-385602.