Sfi och SvA grund på Everystep

Var vill du läsa svenska för invandrare? I Helsingborg är det du som väljer. Du kan välja mellan olika skolor som Helsingborgs stad har godkänt. Du kan studera så många timmar per vecka som passar dig och kombinera dina studier med arbete, praktik eller andra utbildningar.

Everystep AB erbjuder en flexibel undervisning som anpassas efter elevernas kunskaper, möjligheter och behov. Vår undervisningskapacitet inkluderar undervisning under dagtid samt kvälls-, flex- och distanskurser. Eleven har möjlighet att välja den studietakt som passar elevens förutsättningar och studiemål. Allt lärande utgår utifrån de individuella studieplanerna som upprättas för samtliga elever.

Pedagogiskt upplägg

Everystep AB erbjuder dig svenska för invandrare, Sfi och SvA grund. Undervisningen är anpassad efter dina förutsättning, när det gäller studietakt och studieteknik. Dessutom får du grundläggande kunskaper om det svenska samhället och hur det fungerar. Vi erbjuder även kvälls- och distansstudier för dig som arbetar, praktiserar eller är föräldraledig.

Undervisningen hjälper dig att hitta en snabbare väg till arbete. Vi erbjuder undervisning med olika inriktning i syfte att ge dig goda förkunskaper för ditt framtida yrkesval. Vi erbjuder följande inriktningar:

  • Starta eget
  • Administration och ekonomi
  • Bygg & måleri
  • Barn och fritid

Eleverna involveras i studierna på många olika sätt. Vi lägger en stor vikt vid stämningen och trivseln på skolan. En god studiemiljö skapar goda förutsättningar till en ännu mer effektiv studieprocess.

De här kurserna kan du studera

Sfi, studieväg 1

Kurs A – nybörjarkurs
Kurs B – fortsättningskurs
Kurs C – fortsättningskurs
Kurs D – fortsättningskurs

Sfi, studieväg 2

Kurs B – nybörjarkurs
Kurs C – fortsättningskurs
Kurs D – fortsättningskurs

SvA grund

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Studietider dagtid

Sfi: måndag–torsdag klockan 08:15–12:15.

Kvällsundervisning

Sfi: tisdag och torsdag klockan 18:00–20:30
SvA grund: onsdag klockan 18:00–20:30

Flexundervisning

För dig som behöver ett flexibelt schema som går att kombinera med studier, arbete, praktik eller annan aktivitet, som gör att du inte kan komma samma tider varje dag. Du kan kombinera dagtid eftermiddag eller kväll. Om du läser sfi på studieväg 2 eller om du läser SvA grund även med distansundervisning. Du bestämmer studietakten.

Distansundervisning

För dig som läser Sfi på studieväg 2 kurs C och kurs D eller SvA grund.
Vi träffas på skolan minst en gång i månaden. Test gör du på skolan.

Kursstart

Varannan vecka.

Kontakt

För mer information besök vår webbsida: www.everystep.se
Kontaktperson: Kamla Hasso Telefon: 0737-214 977 Mejl: kontakt@everystep.se

Adress

Södergatan 76, 25225 Helsingborg

Studiebesök

Du är välkommen att besöka oss måndag–torsdag klockan 14:00–16:00.