Sfi på Intro

Var vill du läsa svenska för invandrare? I Helsingborg är det du som väljer. Du kan välja mellan olika skolor som Helsingborgs stad har godkänt. Du kan studera så många timmar per vecka som passar dig och kombinera dina studier med arbete, praktik eller andra utbildningar.

Intro är ett företag som har stor kompetens och erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor, integration och mångfald i det svenska samhället. Intros svenskundervisning bygger på en välunderbyggd pedagogik med olika utbildningsinsatser varvad med praktisk träning. Utbildningen bedriver vi i en trivsam arbetsmiljö och moderna ljusa lokaler.

Pedagogiskt upplägg

Kurserna i SFI utformas i samråd med de enskilda eleverna, så att varje elevs behov kan täckas inom ramarna för kursen. Vårt mål på Intro är att göra en infärgning i undervisningen som kan rikta sig mot de elever som har ett intresse av att fä utökade kunskaper i yrkessvenska mot lager och transportsektorn. Detta kan ske genom att man studerar och fördjupar sig i olika facktidningar och utbildningsmaterial som rör branschen.

Lärarna kommer kontinuerligt att följa varje elevs utveckling och ha regelbundna samtal med var och en för att säkerställa att kursmålen uppnås. Om en deltagare inte följer sin studieplan, tar respektive pedagog tag i ärendet och utreder varför så är fallet.

Intros undervisning sker i små grupper eller par, t.ex. när eleverna tränar de moment de arbetar med för tillfället. Vid andra tillfällen t.ex. vid genomgång av nytt material (ny text, nya ord och uttryck, nya grammatiska moment med mera) samlas eleverna i en stor grupp. De digitala verktygen kommer väl till pass när eleverna arbetar med övningar, uttal och stavning.

De här kurserna kan du studera

Sfi, studieväg 2

Kurs B – nybörjarkurs
Kurs C – fortsättningskurs
Kurs D – fortsättningskurs

Sfi, studieväg 3

Kurs C – nybörjarkurs
Kurs D – fortsättningskurs

Studietider dagtid

Måndag-fredag klockan 09:00-12:00.

Kvällsundervisning

Kvällstid måndag och torsdag klockan 17:00-20:00.

Flexundervisning

För dig som behöver ett flexibelt schema som går att kombinera med studier, arbete, praktik eller annan aktivitet, som gör att du inte kan komma samma tider varje dag. Du kan kombinera dagtid och kvällstid. Du bestämmer studietakten.

Kursstart

Våra kurser startar varannan vecka.

Kontakt

Bahnn Al-Omar

Telefon 042-402 24 44.
För mer information besök startintro.se

Adress

Gustav Adolfs torg 6
252 19 Helsingborg

Studiebesök

Varje vardag klockan 09:00-11:00.