Sfi på Sundsgårdens folkhögskola

Var vill du läsa svenska för invandrare? I Helsingborg är det du som väljer. Du kan välja mellan olika skolor som Helsingborgs stad har godkänt. Du kan studera så många timmar per vecka som passar dig och kombinera dina studier med arbete, praktik eller andra utbildningar.

Hos oss på Sundsgårdens folkhögskola hittar du en unik studiemiljö med havet som granne. Här erbjuder vi dig en andra chans i dina studier och i ditt yrkesliv. Ditt eget engagemang är viktigt och du får möjlighet att lära känna nya vänner och inspireras till nya intressen. Här finns kunniga och engagerade lärare som vill stödja dig att ta stora steg i ditt lärande. Undervisningen anpassas efter dina förkunskaper och förutsättningar och ger dig möjlighet att hitta en snabbare väg till andra studier eller till arbete.

Pedagogiskt upplägg

Här på Sundsgården formar vi tillsammans med dig en studieplan med tydliga mål, som vi sedan arbetar efter. Dessa mål följs upp och kan ändras vid behov. Vi arbetar efter folkhögskolepedagogiken, vilket innebär att du står i centrum för processen och för kunskapsutvecklingen. Vårt pedagogiska arbete präglas av en helhetssyn på kunskap och på din personliga utveckling. Vi tränar språket tillsammans och fokuserar mycket på den muntliga förmågan, vilket stärker ditt engagemang och din motivation. Dina tidigare kunskaper och erfarenheter tas till vara och blir en viktig del av studierna. Vi utgår från Skolverkets kunskapsmål och bedömningskriterier.

Vi kommer att erbjuda infärgning mot serviceyrken, hantverksyrken och entreprenörskap.

De här kurserna kan du studera:

Sfi, studieväg 1

Kurs A – nybörjarkurs
Kurs B – fortsättningskurs
Kurs C – fortsättningskurs
Kurs D – fortsättningskurs

Sfi, studieväg 2

Kurs B – nybörjarkurs
Kurs C – fortsättningskurs
Kurs D – fortsättningskurs

Studietider dagtid

Måndag–fredag klockan 08:30–12:00

Kursstart

På måndagar, varannan vecka.

Kontakt

Helene Franzén
042-19 38 49
helene.franzen@sundsgarden.se

För mer information besök vår webbsida: www.sundsgården.se

Adress

Örbyvägen 10
255 92 Helsingborg

Studiebesök

Vill du besöka oss är du välkommen onsdagar klockan 13:00–14:00, efter överenskommelse med Lana Perico.