Yrkes-Sfi i Skåne

Yrkes-Sfi i Skåne är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Genom Yrkes-Sfi i Skåne lär du dig hur arbetsmarknaden och hur ditt yrke fungerar i Sverige. Syftet är att förkorta tiden till arbete, vidare studier eller företagande.

Helsingborgs utbildningar inom Yrkes-Sfi i Skåne

Yrkes-Sfi, Kallkök inriktning Butik och Café, Lernia Helsingborg

Yrkes-Sfi, Bageri, Lernia Helsingborg

Anmäl dig till våra kurser inom Yrkes-Sfi

Fyll i Ansökan till Yrkes-sfi (pdf) och skicka den till din hemkommuns Sfi/vuxenutbildningsanordnare. Kontaktuppgifter till olika kommuner hittar du här http://yrkessfiskane.se. Märk kuvertet med ”Yrkes Sfi Skåne”. Dina Yrkes-sfi studier måste godkännas av din hemkommun.

OBS! Du måste också bifoga följande dokument till din ansökan.

  • Intyg/betyg från sfi.
  • Personbevis, ändamål folkbokföring, högst 1 månad gammal.
  • Personligt brev med motivering varför du söker den här utbildningen.
  • CV

Vi kallar dig till start så fort din hemkommun godkänt din ansökan.

Mer om Yrkes-Sfi

Helsingborg är en av 32 skånska kommuner som samverkar genom plattformen för Yrkes-sfi i Skåne. I samarbetet ingår bland andra Arbetsförmedlingen och Lärosäten Syd. Utbildningarna är gratis för dig som vill studera och betalas av din hemkommun. Här kan du läsa mer om Yrkes-sfi i Skåne.