Automationselektriker

Automationselektriker

Som automationselektriker jobbar du med att montera, ställa in, reparera och sköta utrustning för automatisk styrning av olika anläggningar inom exempelvis industri, värme och luft.

Att vara elektriker är ett rörligt och varierande arbete och det kan ske både på höga höjder och i trånga utrymmen. Förutom kabeldragningen jobbar automationselektrikern också med att montera större elcentraler för industri. Säkerheten är viktig och kräver att du är noggrann. En elektriker gör även en teknisk beskrivning av installationen så att andra kan se hur den är gjord.

För att bli behörig installationselektriker med ECY-certifikat behöver du ha läst eller läsa till svenska/svenska som andraspråk 1, matematik 1 och engelska 5. Dessutom krävs ca 1600 timmar på en lärlingsplats som du själv ordnar på ett företag efter utbildningen.

Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till studiestöd från CSN. Utbildningen är avgiftsfri, men det tillkommer kostnader för kurslitteratur som du själv får betala.

KursstartSista ansökningsdagInformationsmöteLängd
2 november 202027 september 202030 september kl. 15:0066 veckor

KurserPoäng
Datorteknik 1a100 p
Elektromekanik100 p
Mekatronik100 p
Energiteknik100 p
Elkraftteknik100 p
Praktisk ellära100 p
Elinstallationer200 p
Kommunikationsnät100 p
Elmotorstyrning100 p
Mät- och reglerteknik100 p
Mät- och styrteknik100 p
Programmerbara styrsystem100 p
Distribuerande styrsystem100 p
Gymnasiearbete100 p
Totalt1500 p
Digital kompetens50 p
Yrkessvenska50 p
Orienteringskurs/repetition av
Matematik 1/Matematik A
50 p

Förkunskapskrav

För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha godkänt betyg från grundskolan i matematik, engelska, svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande. Körkort är inte ett krav men är en fördel inför kommande arbete.

Informationsmöte

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du gå på ett obligatoriskt informationsmöte. Detta äger rum i aulan på Rönnowska skolan, ingång I.

Arbetsförlagt lärande (APL)

Minst 15% av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APL). Då följer du en handledares arbetstider. APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker arbete.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vårt utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Ansökan

Du ansöker på webben. Du behöver fylla i en enkät som ligger i webbansökan.
Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.

Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare. Är du folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning, ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun. I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även efter att ansökningstiden gått ut.

Utbildningsanordnare

Rönnowska skolan
Bredgatan 22
Helsingborg