Bygg – anläggare

Bygg – anläggare

Exempel på en anläggares arbetsuppgifter kan vara att bygga vägar och broar, lägga ledningar för fjärrvärme, vatten och avlopp och att lägga nya spår för tåg.

Andra arbeten kan vara att anlägga utemiljöer efter att byggen har avslutats och att arbeta med park- och trädgårdsanläggning. Efter utbildningen till anläggare kan du bygga gator och vägar, broar, park- och trädgårdsanläggningar och mycket mer.

I utbildningen får du de grundläggande kunskaper en anläggare behöver. Du kommer dessutom erbjudas en grundutbildning för truckförare TLP10. Efter utbildningen följer färdigutbildning som du får genom en anställning i ett branschföretag, under tiden får du lärlingslön. Du måste själv söka anställning som lärling.

Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 6 800 timmar. Mer information om byggyrken och yrkesbevis hittar du på www.byn.se

Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till studiestöd från CSN. Utbildningen är avgiftsfri men du måste själv bekosta kurslitteraturen. Det tillkommer även en kostnad för dina handverktyg på ca 2000 kr.

KursstartSista ansökningsdagInformationsmöteLängd
30 november 20201 november 20202 november kl. 15:0048 veckor
InriktningPoäng
Anläggningsprocessen200 p
Anläggning 1100 p
Anläggning 2200 p
Anläggning gröna ytor200 p
Anläggning ledningsbyggnad200 p
Anläggning stensättning100 p
Anläggning vägbyggnad100 p
Totalt1100 p
Digital kompetens50 p
Yrkessvenska50 p

Förkunskapskrav

För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha godkänt betyg från grundskolan i matematik och svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande. Körkort är inte ett krav men är en fördel inför kommande arbete.

Informationsmöte

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du gå på ett obligatoriskt informationsmöte. Detta äger rum i aulan på Rönnowska skolan, ingång I.

Arbetsförlagt lärande (APL)

15% av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APL). Då följer du en handledares arbetstider. APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vårt utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Ansökan

Du ansöker på webben. Du behöver fylla i en enkät som ligger i webbansökan.
Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.

Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare. Är du folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning, ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun. I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även efter att ansökningstiden gått ut.

Utbildningsanordnare

Rönnowska skolan
Bredgatan 22
Helsingborg