Bygg – träarbetare

Bygg – träarbetare

Träarbetare är ett hantverksjobb som tidigare hette snickare. Som träarbetare arbetar du med nybyggnation, ombyggnation och renovering av bostäder och lokaler. Du bygger bland annat formar för betonggjutning och tillverkar träkonstruktioner för stommar och mellanväggar. Du monterar förtillverkade byggelement, fönster- och dörrkarmar, väggbeklädnad och inredning.

I utbildningen ingår arbetsmiljö- och säkerhetsregler och du har möjlighet att bli certifierad i ”Heta Arbeten”. Efter utbildningen följer färdigutbildning som du får genom en anställning i ett branschföretag, under tiden får du lärlingslön. Du måste själv söka anställning som lärling. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 6 800 timmar. Mer information om byggyrken och yrkesbevis hittar du på www.byn.se

Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till studiestöd från CSN. Utbildningen är avgiftsfri men du måste själv bekosta kurslitteraturen. Det tillkommer även en kostnad för dina handverktyg på ca 2000 kr.

KursstartSista ansökningsdagInformationsmöteLängd
31 augusti 20202 augusti 20204 augusti kl. 15:0044 veckor
30 november 20201 november 20202 november kl. 15:0044 veckor
InriktningPoäng
Husbyggnadsprocessen200 p
Husbyggnad 1100 p
Husbyggnad 2200 p
Husbyggnad 3 ombyggnad200 p
Trä 1 stommar100 p
Trä 2 beklädnad100 p
Trä 3 montage100 p
Totalt1000 p
Digital kompetens50 p
Yrkessvenska50 p

Förkunskapskrav

För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha godkänt betyg från grundskolan i matematik och svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande. Körkort är inget krav men är en fördel inför kommande arbete.

Informationsmöte

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du gå på ett obligatoriskt informationsmöte. Detta äger rum i aulan på Rönnowska skolan, ingång I.

Arbetsförlagt lärande (APL)

15% av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APL). Då följer du en handledares arbetstider. APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vårt utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Ansökan

Du ansöker på webben. Du behöver fylla i en enkät som ligger i webbansökan.
Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.

Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare. Är du folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning, ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun. I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även efter att ansökningstiden gått ut.

Utbildningsanordnare

Rönnowska skolan
Bredgatan 22
Helsingborg