Ekonomiassistent, redovisningsassistent

Ekonomiassistent, redovisningsassistent

I utbildningen får du lära dig företagsekonomi, administration, och juridik samt grunderna i bokförings- och faktureringsprogrammet Visma Administration. Det är en bra utbildning för dig som vill arbeta med ekonomi eller redan arbetar med ekonomi och vill höja din kompetens.

En ekonomiassistent arbetar ofta med lättare bokföring, fakturahantering, dokumenthantering eller information. Dina uppgifter som ekonomiassistent varierar beroende på vilket företag du arbetar för. Utbildningen innehåller kurser från handels- och administrationsprogrammet utformat för arbete med till exempel ett företags bokföring, utbetalningar och löner.

Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till studiestöd från CSN. Utbildningen är avgiftsfri men du bekostar själv kurslitteraturen.

KursstartSista ansökningsdagInformationsmöteLängd
17 augusti 202014 juni 202016 juni 2020 kl. 14:0039 veckor
InriktningPoäng
Orienteringskurs50 p
Information
och kommunikation 1
100 p
Affärskommunikation100 p
Administration 1100 p
Företagsekonomi 1100 p
Företagsekonomi 2100 p
Redovisning 1100 p
Programhantering100 p
Administration 2100 p
Totalt850 p
Gymnasiearbete (valbar kurs)100 p

Förkunskapskrav

Avklarad grundskola eller motsvarande kunskaper. Om du inte har svenska som modersmål krävs att du har minst godkänt i kursen Svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bifoga kopior på dina betyg när du ansöker.

Informationsmöte

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du också gå på ett obligatoriskt informationsmöte. Detta äger rum i Hermods lokaler på Berga allé 1.

Arbetsförlagt lärande (APL)

En viss del av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APL). Då följer du en handledares arbetstider. APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Ansökan

Du ansöker på webben. Du behöver fylla i en enkät som ligger i webbansökan.
Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.

Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare. Är du folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning, ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun.

Utbildningsanordnare

Hermods AB
Berga Allé 1
254 52 Helsingborg