Ekonomiassistent, redovisningsassistent

Ekonomiassistent, redovisningsassistent

I utbildningen får du lära dig företagsekonomi, administration och juridik samt grunderna i bokförings- och faktureringsprogrammet Visma Administration.

Utbildningen passar dig som vill arbeta med ekonomi eller redan arbetar med ekonomi och vill höja din kompetens. En ekonomiassistent arbetar ofta med lättare bokföring, fakturahantering, dokumenthantering eller information. Dina uppgifter som ekonomiassistent varierar beroende på vilket företag du arbetar för. Utbildningen innehåller kurser från handels- och administrationsprogrammet utformat för arbete med till exempel ett företags bokföring, utbetalningar och löner.

KursstartSista ansökningsdagInformationsmöte
18 maj 202013 april 202017 april 2020 kl. 13:00

Förkunskapskrav

Avklarad grundskola eller motsvarande kunskaper. Om du inte har svenska som modersmål krävs att du har minst godkänt i kursen Svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bifoga kopior på dina betyg när du ansöker.

Informationsmöte

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du också gå på ett obligatoriskt informationsmöte. Detta äger rum i Hermods lokaler på Berga allé 1.

Arbetsförlagt lärande (APL)

En viss del av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APL). Då följer du en handledares arbetstider. APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vårt utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Ansökan

Du ansöker på webben.

Du behöver fylla i en enkät som ligger i webbansökan. Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.

Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare.

Utbildningsanordnare

Hermods AB
Berga Allé 1
254 52 Helsingborg

Kontakt

Håkan Berggren
hakan.berggren@hermods.se