Elevassistent med pedagog- och vårdkompetens

I arbetet som elevassistent arbetar du med barn och ungdomar som är i behov av extra stöd i skolan/vardagen. Det handlar om elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen av olika anledningar, elever som har fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsvariationer, ibland även med annat modersmål än svenska.

Du utgår från elevens individuella behov och arbetar för att eleven ska lära sig att använda sina förmågor så självständigt som möjligt, att stötta och hjälpa eleven i skolvardagen.

I arbetet som elevassistent arbetar du med barn och ungdomar som är i behov av extra stöd i skolan/vardagen. Det handlar om elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen av olika anledningar, elever som har fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsvariationer, ibland även med annat modersmål än svenska.

Du utgår från elevens individuella behov och arbetar för att eleven ska lära sig att använda sina förmågor så självständigt som möjligt, att stötta och hjälpa eleven i skolvardagen.

Du kommer dessutom att erbjudas följande meriterande kurser:

  • Skolans lärplattform, hjälpmedel, ILT Inläsningstjänst och Legimus – diplom utfärdas
  • TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) teckenstöd – diplom utfärdas
  • Diabetes typ 1 och insulinpenna, B-glukos – intyg utfärdas

Efter utbildningen kan du arbeta som elevassistent, resurspedagog eller stödassistent. Du har också möjlighet att bygga på din utbildning med kurser till undersköterska eller vårdbiträde.

Kursstart Sista ansökningsdag Informationsmöte
30 augusti 2021 13 juni 2021 14 juni 2021 kl. 15:00
Kurser Poäng
Etik och människans livsvillkor 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Pedagogiska teorier och praktiker 100 p
Vård och omsorg specialisering 100 p
Ledarskap och organisation 100 p
Barn- och ungdomshälsa 100 p
Kompetenskartläggning 50 p
Digital kompetens 50 p
Totalt antal poäng 900 p

Utbildningens längd

Utbildningen är på sammanlagt 36 veckor och inkluderar minst 15% APL, arbetsplatsförlagt lärande, då du lär dig yrket av en handledare på ett företag. APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Förkunskapskrav

För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha goda kunskaper i svenska språket i både i tal och skrift, d v s godkänt betyg från grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk eller motsvarande.

Informationsmöte

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du gå på ett obligatoriskt informationsmöte. Plats: aulan på Rönnowska skolan, adress Bredgatan 22, ingång I.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vårt utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Ansökan

Du ansöker via vuxenutbildningens webbansökan. Bifoga kopior på alla dina tidigare betyg. Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare.

Fritt sök

Fritt sök - alla som bor i Familjen Helsingborg kan söka utbildning som är märkt med denna symbol.

Alla som bor i någon av de nordvästskånska kommunerna kan söka (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga).

Utbildningsanordnare

Rönnowska skolan
Bredgatan 22
Helsingborg

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?