Fastighetsskötare

Arbetsuppgifterna varierar mellan olika företag, men trappstädning, skötsel av grönytor, rabatter, häckar och träd förekommer ofta. Snöröjning, grusning och sandning på vintern och upptagning av grus på våren ingår också i fastighetsskötarens arbetsuppgifter.

I det här jobbet är det viktigt att trivas med fysiskt utomhusarbete i alla väder. Fastighetsskötaren har dagliga kontakter med hyresgäster och inhyrda entreprenörer. Arbetet är både fritt och varierat men ställer krav på flexibilitet då akuta ärenden kan dyka upp.

Du utbildar dig i arbetsmiljö- och säkerhetsregler och har möjlighet att bli certifierad i Heta arbeten, Mobila arbetsplattformar/liftar och Fallskyddsutbildning.

Studierna är på heltid och du kan ha rätt till studiestöd från CSN. Utbildningen är avgiftsfri men du måste själv bekosta kurslitteraturen.

Utbildningens längd

Utbildningen är på sammanlagt 60 veckor och inkluderar minst 15% APL, arbetsplatsförlagt lärande, då du lär dig yrket av en handledare på ett företag. APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Kursstart Sista ansökningsdag Informationsmöte
8 november 2021 26 september 2021 27 september 2021 kl. 15:00
Kurser Poäng
Systemuppbyggnad 100 p
Värmelära 100 p
Praktisk ellära 100 p
Elkraftteknik 100 p
Fastighetsförvaltning 100 p
Fastighetsservice byggnader 100 p
Fastighetsservice VVS 100 p
Luftbehandling 100 p
Fastighetsservice - ytor 100 p
Fastighetsservice - elarbeten 100 p
Yttre miljö - maskiner och verktyg 100 p
Skötsel av utemiljöer 100 p
Växtkunskap 1 100 p
Entrerpenadteknik 100 p
Kompetenskartläggning 50 p
Digital kompetens 50 p
Totalt 1500 p

Förkunskapskrav

För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha godkänt betyg  från grundskolan i matematik och svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande. Körkort är inte ett krav men är en fördel inför kommande arbete.

Informationsmöte

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du gå på ett obligatoriskt informationsmöte. Plats: aulan på Rönnowska skolan, adress Bredgatan 22, ingång I.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vårt utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Ansökan

Du ansöker via vuxenutbildningens webbansökan. Bifoga kopior på alla dina tidigare betyg. Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare.

Fritt sök

Fritt sök - alla som bor i Familjen Helsingborg kan söka utbildning som är märkt med denna symbol.

Alla som bor i någon av de nordvästskånska kommunerna kan söka (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga).

Utbildningsanordnare

Rönnowska skolan
Bredgatan 22
Helsingborg

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?