Fastighetsskötare – med språkstöd

Fastighetsskötare – med språkstöd

Fastighetsskötaren ansvarar för inre och yttre skötsel av fastigheten. Du utför vissa mindre reparationer i fastigheten och sköter anläggningar och utrustning i den yttre miljön samt fastighetens tekniska system. Utbildningen ger dig en bredd i fastighetsskötsel och ger dig möjligheter till ett varierande arbete.

Fastighetsskötare ansvarar för den inre och yttre skötseln av fastigheten. Arbetsuppgifterna varierar mellan olika företag, men trappstädning, skötsel av rabatter, häckar och träd förekommer ofta. Även miljö-stationerna faller ofta under fastighetsskötarens ansvar. Du utbildar dig i arbetsmiljö- och säkerhetsregler och har möjlighet att bli certifierad i ”Heta Arbeten” som gäller i 3 år. Du har även möjlighet att utbilda dig inom lift- och fallskydd som gäller i 5 respektive 3 år.

Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till studiestöd från CSN. Utbildningen är avgiftsfri, men du bekostar själv kurslitteratur.

KursstartSista ansökningsdagInformationsmöteLängd
7 september 2020Förlängd ansökan till 6 september med löpande antagning19 augusti kl. 15:0060 veckor
InriktningPoäng
Systemuppbyggnad100 p
Värmelära100 p
Praktisk ellära100 p
Elkraftteknik100 p
Fastighetsförvaltning100 p
Fastighetsservice byggnad100 p
Fastighetsservice VVS100 p
Luftbehandling100 p
Yttre miljö – maskiner
och verktyg
100 p
Fastighetsservice – ytor100 p
Fastighetsservice – elarbeten100 p
Skötsel av utemiljöer100 p
Entrerpenadteknik100 p
Växtkunskap 1100 p
Totalt1400 p
Digital kompetens50 p
Yrkessvenska50 p

Förkunskapskrav

För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen behöver du vara klar med sfi D. Körkort är inte ett krav, men en fördel inför kommande arbete.

Informationsmöte

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du gå på ett obligatoriskt informationsmöte. Detta äger rum i aulan på Rönnowska skolan, ingång I.

Arbetsförlagt lärande (APL)

Minst 15% av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APL). Då följer du en handledares arbetstider. APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vårt utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Ansökan

Du ansöker på webben. Du behöver också fylla i en enkät som ligger i webbansökan.
Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.

Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare. Är du folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning, ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun. I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även efter att ansökningstiden gått ut.

Utbildningsanordnare

Rönnowska skolan
Bredgatan 22
Helsingborg