Fastighetsvärd – installation, drift och underhåll

Fastighetsvärd – installation, drift och underhåll

Som fastighetsvärd är din huvudsakliga uppgift att vara hyresgästernas kontaktperson. Du bör vara serviceinriktad och en god problemlösare eftersom du har kontakt med olika hyresgäster när det gäller allt från att lämna ut nycklar till att hantera felanmälningar och klagomål.

Arbetsuppgifterna varierar beroende på var du är anställd men den främsta uppgiften är att se till att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sin arbets- eller boendemiljö. Du välkomnar hyresgästerna vid inflyttning och träffar dem vid utflyttning, samt utför t.ex besiktningar vid in- och avflyttning. Felsökning samt enklare justeringar och reparationer kan ingå. Arbetet som fastighetsvärd kan även innefatta budgetansvar och vissa ekonomiska arbetsuppgifter. Du utbildar dig i arbetsmiljö- och säkerhetsregler och har möjlighet att bli certifierad i ”Heta Arbeten”.

Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till studiestöd från CSN. Utbildningen är avgiftsfri, men du bekostar själv kurslitteraturen.

KursstartSista ansökningsdagInformationsmöteLängd
2 november 202020 september 202024 september 2020 kl. 15:0056 veckor
InriktningPoäng
Systemuppbyggnad100 p
Värmelära100 p
Praktisk ellära100 p
Elkraftteknik100 p
Fastighetsförvaltning100 p
Fastighetsservice byggnad100 p
Fastighetsservice VVS100 p
Luftbehandling100 p
Sanitetsteknik100 p
Fastighetskommunikation100 p
Företagsekonomi100 p
Affärsjuridik100 p
Privatekonomi100 p
Totalt1300 p
Digital kompetens50 p
Yrkessvenska50 p

Förkunskapskrav

För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk. Körkort är inte ett krav, men en fördel inför kommande arbete.

Informationsmöte

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du gå på ett obligatoriskt informationsmöte. Mötet äger rum i aulan på Rönnowska skolan, ingång I.

Arbetsförlagt lärande (APL)

Minst 15% av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APL). Då följer du en handledares arbetstider. APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vårt utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Ansökan

Du ansöker på webben. Du behöver fylla i en enkät som ligger i webbansökan.
Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.

Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare. Är du folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning, ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun. I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även efter att ansökningstiden gått ut.

Utbildningsanordnare

Rönnowska skolan
Bredgatan 22
Helsingborg