Florist

Florist

I floristens arbete ingår både försäljning, administration och konstnärligt arbete. Florister säljer i första hand blommor och växter av olika slag. Olika slags blommor och grönt ska sättas ihop till en vacker och tilltalande helhet. Arbetet är mycket kreativt och du har ständig kundkontakt, därför är det viktigt att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift.

Arbetet som florist kräver att du har sinne för färg och komposition. Olika slags blommor och grönt ska sättas ihop till en vacker och tilltalande helhet. Du får möta olika typer av människor i livets alla skeden och hjälpa dem att förmedla känslor genom blommor.

Om du är känslig för dofter eller har astma är floristyrket inte lämpligt för dig. Tänk på att du står upp det mesta av dagen och att det förkommer en del tunga lyft i arbetet.

Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till studiestöd från CSN. Utbildningen är avgiftsfri men du bekostar själv kurslitteraturen.

KursstartSista ansökningsdagInformationsmöteLängd
2 november 202020 september 202023 september kl. 15:0064 veckor
KurserPoäng
Entreprenörskap100 p
Tradition och utveckling100 p
Florist 1200 p
Florist 2200 p
Florist 3200 p
Florist 4200 p
Florist 5200 p
Florist 6a100 p
Växtkunskap 1100 p
Personlig försäljning 1100 p
Totalt1500 p
Digital kompetens50 p
Yrkessvenska50 p

Förkunskapskrav

För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Informationsmöte

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du gå på ett obligatoriskt informationsmöte. Informationsmötet äger rum på Rönnowska skolan, floristsalen, ingång O.

Arbetsförlagt lärande (APL)

Minst 15% av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APL). Då följer du en handledares arbetstider. APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vårt utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Ansökan

Du ansöker på webben. Du behöver fylla i en enkät som ligger i webbansökan. Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.

Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare. Är du folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning, ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun. I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även efter att ansökningstiden gått ut.

I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även efter att ansökningstiden gått ut.

Utbildningsanordnare

Rönnowska skolan
Bredgatan 22
Helsingborg