Inköps- och logistikmedarbetare

Inköps- och logistikmedarbetare arbetar inom många olika branscher, till exempel handel, industri och transport. Arbetsuppgifterna kan vara olika typer av inköpshantering, leveransbevakning, transportbokning och annan kontinuerlig kontakt med kunder.

Att arbeta som inköps- och logistikmedarbetare

Arbetsuppgifterna kan skilja sig mycket åt beroende på var du arbetar. Dina uppgifter kan handla om kontroll av att orderbeställningar, godstransporter och dokument går till rätt kund i rätt tid.  Yrket passar dig som är strukturerad, noggrann och serviceinriktad eftersom det är av största vikt att kunders beställningar blir rätt. Rollen kräver ett eget driv och planeringsförmåga så att god kvalitet säkerställs. Arbetet innebär också att vara en bra lagspelare, ha god samarbetsförmåga och ansvarskänsla då man ofta jobbar i team.

Kursstart Ansökningstid Informationsmöte
8 augusti 2022 2 maj – 7 augusti 2022 Digitalt via Zoom. Du som har ansökt får en inbjudan.
7 november 2022 5 september – 2 oktober 2022 Digitalt via Zoom. Du som har ansökt får en inbjudan.
Kurser Poäng
Administration 1 100 p
Information och kommunikation 1 100 p
Företagsekonomi 1 100 p
Branschkunskap inom Handel och administration 100 p
Inköp 1 100 p
Servicekunskap 100 p
Logistik 1 100 p
Transport och spedition 100 p
Orienteringskurs 50 p
Totalt 850 p

Utbildningslängd

42 veckor

Förkunskapskrav

Du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen. Det kräver att du har kunskaper på grundläggande nivå i svenska/svenska som andraspråk.

Om du har betyg i grundläggande kurser ska du bifoga det med din ansökan. Om du inte har betyg ska du kontakta din hemkommun för bedömning av din kunskapsnivå. Bedömningen ska du bifoga din ansökan.

Kommunen som anordnar utbildningen ansvarar för antagningen till utbildningen. Till vissa utbildningar kan det finnas särskilda antagningsregler. Kontakta alltid kommunen direkt om du har frågor om antagningen.

Kursinfo

  • Du kan välja att studera på heltid eller deltid och du kan ha rätt till studiestöd från CSN.
  • Utbildningen är avgiftsfri men du får själv bekosta kurslitteraturen.
  • Under utbildningen lär du dig att hantera logistiska flöden, leveransbevakning och transportbokning. Vi arbetar med inköpshantering, affärsjuridik samt import och export.
  • Du får också viktiga grundläggande kunskaper bland annat i Microsoft Excel.
  • Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Informationsmöte

Digitalt via Zoom. Du som har ansökt kommer att få en inbjudan till mötet.

Ansökan

Du ansöker via vuxenutbildningens webbansökan. Bifoga kopior på alla dina tidigare betyg. I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även efter att ansökningstiden gått ut.

Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare. Är du folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning, ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) – Praktik

Minst 15% av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APL). Då följer du en handledares arbetstider.
APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vårt utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Utbildningsanordnare

Hermods
Nedre Nytorgsgatan 13
Helsingborg