Målare

Målare

Specialist på behandling av ytor, målar och tapetserar miljöer med känsla för färg och form. Utbildningen passar dig som gillar kundkontakt och som har känsla för färg och form. Som målare arbetar du överallt som t ex bostäder, kontor, skolor, sjukhus, industri. Du är lyhörd för kundens önskemål och brinner för service.

Som målare blir du specialist på behandling av ytor, du arbetar med att måla inom- och utomhusmiljöer och att tapetsera väggar. I arbetet ingår att göra ett noggrant underarbete i form av spackling, slipning och grundmålning. Du kommer att arbete med såväl renovering av bostäder och lokaler som med nyproduktion.

Efter utbildningen följer färdigutbildning som du får genom en anställning i ett branschföretag, under tiden får du lärlingslön. Du måste själv söka anställning som lärling. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 6 800 timmar. Mer information om yrket och yrkesbevis hittar du på Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN).

Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till studiestöd från CSN. Utbildningen är avgiftsfri, men du bekostar själv kurslitteraturen.

KursstartSista ansökningsdagInformationsmöteLängd
7 september 202016 augusti 202017 augusti kl. 15:0044 veckor

KurserPoäng
Måleriprocessen200 p
Måleri 1200 p
Måleri 2200 p
Måleri 3200 p
Måleri 4200 p
Totalt1000 p
Digital kompetens50 p
Yrkessvenska50 p

Förkunskapskrav

För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande. Körkort är inte ett krav men är en fördel inför kommande arbete.

Informationsmöte

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du gå på ett obligatoriskt informationsmöte. Detta äger rum i aulan på Rönnowska skolan, ingång I.

Arbetsförlagt lärande (APL)

En del av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APL). Då följer du en handledares arbetstider. APL är ett bra tillfälle för dig att visa dina kunskaper för arbetsgivaren och kan i många fall leda till arbete efter utbildningen.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vårt utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Ansökan

Du ansöker på webben. Du behöver fylla i en enkät som ligger i webbansökan.
Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.

Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare. Är du folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning, ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun. I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även efter att ansökningstiden gått ut.

Utbildningsanordnare

Rönnowska skolan
Bredgatan 22
Helsingborg