Mekaniker – personbil eller lastbil

Mekaniker – personbil eller lastbil

Som mekaniker gör du felsökningar och utför service och reparationer. Som personbilsmekaniker på personbilar och motorcyklar och som lastbilsmekaniker på tunga fordon. Båda arbetena kräver noggrannhet och servicekänsla, även kundkontakter ingår i arbetet.

Mekanikerarbetet kräver noggrannhet och servicekänsla. Kundkontakt ingår i arbetet. Utvecklingen inom yrket går mot att det blir allt mer elektronik och mindre mekanik för mekanikerna att hantera. Som vuxenlärling gör du större delen av din utbildning på ett företag (APL). Övrig tid kommer du vara på Rönnowska skolan för att läsa de teoretiska delarna av utbildningen, lära dig grunder samt göra alla teoretiska och praktiska prov.

Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till studiestöd från CSN. Utbildningen är avgiftsfri men du får själv bekosta kurslitteraturen.

KursstartSista ansökningsdagInformationsmöteLängd
2 november 202020 september 202021 september kl. 15:0052 veckor
Inriktning personbilPoäng
Fordonsteknik introduktion200 p
Reparation av personbilar och lättare transportfordon300 p
Personbilsteknik introduktion200 p
Motor och kraftöverföring300 p
Bromsar, kaross och chassi200 p
Totalt1200 p
Inriktning lastbilPoäng
Fordonsteknik introduktion200 p
Reparation av lastbilar och
mobila maskiner
300 p
Maskin- och lastbilsteknik intro200 p
Lastbilar och utrustning300 p
Lastbilsmonterad hydraulik
och pneumatik
100 p
Styr- och övervakningssystem100 p
Totalt1200 p
Digital kompetens50 p
Yrkessvenska50 p

Förkunskapskrav

För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande samt körkort klass *B**. Bifoga kopior på dina betyg när du ansöker.

Informationsmöte

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du gå på ett obligatoriskt informationsmöte. Detta äger rum i café Engine på Rönnowska skolan (Cindersgatan 19).

Arbetsförlagt lärande (APL)

70% av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APL). Då följer du en handledares arbetstider. APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vårt utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Ansökan

Du ansöker på webben. Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.

Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare. Är du folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning, ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun. I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även efter att ansökningstiden gått ut.

Utbildningsanordnare

Rönnowska skolan
Bredgatan 22
Helsingborg