Restaurang och livsmedel

Vill du skaffa dig en yrkesutbildning inom restaurang och livsmedel?

Utbildningen syftar till att ge dig den kompetens som krävs för att vara attraktiv till anställning inom restaurang- och livsmedelsbranschen. Den inleds med en orienteringskurs på två veckor. Därefter följer kurser enligt ditt val av yrkesinriktning mot olika yrken inom restaurang- och livsmedelsbranschen.

Du kan välja mellan fyra olika yrkesinriktningar:

InriktningPoängCa antal veckor
Mat i butik500 p20
Kock Á la carte1400 p56
Kock storkök700 p28
KursstartSista ansökningsdagInformationsmöte
17 augusti 20202 augusti 202023 juni 2020 kl. 14:00
26 oktober 202013 september 202014 september 2020 kl. 14:00

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande kunskaper. Om du inte har svenska som modersmål krävs att du har godkänd Sfi kurs D eller motsvarande kunskaper.

Informationsmöte

För att bli antagen till restaurang- och livsmedelsutbildning krävs att du går på ett obligatoriskt informationsmöte.

Plats: Helsingborg Arena, Mellersta Stenbocksgatan 14 (karta).

Studieform

Orienteringskurs

Utbildningen inleds med en orienteringskurs där du får information om olika yrkesområden som kan bli aktuella efter avslutad utbildning. Dina tidigare kunskaper och erfarenheter bedöms och valideras under orienteringskursen. Orienteringen avslutas med att du väljer inriktning och en individuell studieplan upprättas.

Du som behöver förbättra dina kunskaper i svenska kan läsa en Orienteringskurs i Yrkessvenska på 100-200 poäng parallellt med de andra kurserna. Skolan gör bedömningen om det behövs.

Yrkeskurser

Utbildningen är flexibelt upplagd med föreläsningar, grupparbeten, metodövningar och utifrån individuella behov anpassas utbildningen till dig och dina mål. I den totala utbildningstiden kommer delar av utbildningen att vara förlagda ute på en arbetsplats där får följa arbetet i en verklig arbetsmiljö. APU (arbetsplatsförlagd utbildning).

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri men deltagarna måste själv bekosta litteratur, arbetskläder och godkända arbetsskor.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vårt utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Ansökan

Du ansöker på webben.

Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare.

Utbildningsanordnare

Lernia Utbildning AB
Mellersta Stenbocksgatan 14
254 37 Helsingborg