Servicemedarbetare inom vård och omsorg

Utbildningen ger dig rätt kompetens och en bred utbildning så att du kan arbeta inom sjukvårdens alla serviceområden. Arbetsuppgifterna kan variera utifrån vilken serviceenhet du arbetar inom till exempel vårdavdelningar, avdelningskök, lokalvård eller transportservice.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara att transportera patienter, post eller mat till olika vårdavdelningar/vårdinrättningar, lokalvård som inkluderar patientnära smittstädning, arbete i avdelningskök, tvätthantering och att hjälpa patienter och anhöriga att hitta rätt avdelning eller mottagning. I arbetet som servicemedarbetare träffar du många olika människor, både friska och sjuka med olika behov av stöd och service.

I utbildningen kommer du även få möjlighet att erhålla yrkesbevis/certifiering för en lokalvårdarutbildning som ger dig behörighet att arbeta som lokalvårdare både i och utanför vården.

Studierna är på heltid och du kan ha rätt till studiestöd från CSN. Utbildningen är avgiftsfri men du måste själv bekosta kurslitteraturen.

Efter utbildningen kan du arbeta som servicemedarbetare, servicevärd, lokalvårdare eller transportör på sjukhus eller annan vårdenhet. Du kan också välja att efter avslutad utbildning bygga på din utbildning med kurser till undersköterska eller vårdbiträde.

Kursstart Sista ansökningsdag Informationsmöte
30 augusti 2021 13 juni 2021 15 juni 2021 kl. 15:00

Observera! Förlängd ansökningstid
Ansökan till start 30 augusti är öppen, dock längst till 22 augusti. Antagning sker löpande.

Kurser Poäng
Etik och människans livsvillkor 100 p
Vård och omsorg specialisering 100 p
Ergonomi 100 p
Kost och hälsa 100 p
Kost, måltid och munhälsa 100 p
Människans säkerhet 100 p
Vårdpedagogik och handledning 100 p
Anatomi och fysiologi 1 50 p
Kompetenskartläggning 50 p
Digital kompetens 50 p
Yrkessvenska 50 p
Totalt 900 p

Utbildningens längd

Utbildningen är på sammanlagt 36 veckor och inkluderar minst 15% APL, arbetsplatsförlagt lärande, då du lär dig yrket av en handledare på ett företag. APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Förkunskapskrav

För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha minst godkänt i SFI D eller motsvarande.

Informationsmöte

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du gå på ett obligatoriskt informationsmöte. Plats: aulan på Rönnowska skolan, adress Bredgatan 22, ingång I.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vårt utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Ansökan

Du ansöker via vuxenutbildningens webbansökan. Bifoga kopior på alla dina tidigare betyg. Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare.

Fritt sök

Fritt sök - alla som bor i Familjen Helsingborg kan söka utbildning som är märkt med denna symbol.

Alla som bor i någon av de nordvästskånska kommunerna kan söka (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga).

Utbildningsanordnare

Rönnowska skolan
Bredgatan 22
Helsingborg

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?