Undersköterska – inriktning funktionshinder LSS

Undersköterska – inriktning funktionshinder LSS

En yrkesutbildning för dig som vill arbeta med människor. Det finns ett stort behov av undersköterskor inom området LSS (lagen om stöd och service för funktionshindrade).

Som undersköterska behöver du ha förståelse för situationen som vård- och omsorgstagarna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd och vård. I arbetet som undersköterska gör du varje dag skillnad i människors liv.

Efter utbildningen kan du arbeta som undersköterska med människor som har exempelvis fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Oavsett arbetsplats utgår du från personens individuella behov och arbetar medvetet för att den personen ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt. Inom gruppboenden kan det röra sig om att stötta och hjälpa till vid vardagliga sysslor som matlagning och städning. Det kan också handla om att stötta en person till att få en sysselsättning.

Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till studiestöd från CSN. Utbildningen är avgiftsfri men du bekostar själv kurslitteraturen. Utbildningen är i två delar med några veckors sommaruppehåll.

KursstartSista ansökningsdagInformationsmöteLängd
2 november 202027 september 202029 september kl. 15:0062 veckor

KurserPoäng
Hälsopedagogik100 p
Medicin 1150 p
Etik och människans livsvillkor100 p
Psykologi 150 p
Psykiatri 1100 p
Specialpedagogik 1100 p
Specialpedagogik 2100 p
Vård och omsorgsarbete 1200 p
Vård och omsorgsarbete 2150 p
Socialpedagogik100 p
Hemsjukvård100 p
Vårdpedagogik och handledning100 p
Samhällsbaserad psykiatri100 p
Totalt1450 p
Digital kompetens50 p
Yrkessvenska50 p

Förkunskapskrav

För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Informationsmöte

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du gå på ett obligatoriskt informationsmöte. Detta äger rum i aulan på Rönnowska skolan, ingång I.

Arbetsförlagt lärande (APL)

Minst 15% av utbildningen är APL. Då följer du din handledares arbetstider. APL är alltid på heltid med varierande arbetstider där kvällar och helger ingår. APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker arbete.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vårt utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Ansökan

Du ansöker på webben. Du behöver fylla i en enkät som ligger i webbansökan.
Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.

Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare. Är du folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning, ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun. I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även efter att ansökningstiden gått ut.

Lämna utdrag ur belastningsregistret

Inför starten ska du beställa ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Öppna inte brevet med utdraget, utan lämna det till utbildaren vid kursstart.

Utbildningsanordnare

Rönnowska skolan
Bredgatan 22
Helsingborg