Undersköterska – inriktning LSS

Yrket som undersköterska passar dig som vill arbeta med människor. Hos oss kan du inrikta dig mot området LSS, Lagen om Stöd och Service för funktionshindrade, där det finns ett stort behov av undersköterskor.

Som undersköterska gör du skillnad i människors liv varje dag och det är viktigt att du har förståelse för situationen som vård- och omsorgstagarna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd och vård.

Efter utbildningen kan du arbeta med människor som har exempelvis fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsvariationer. Oavsett arbetsplats utgår du från personens individuella behov och arbetar medvetet för att personen ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt. Inom gruppboenden kan det röra sig om att stötta och hjälpa till vid vardagliga sysslor som matlagning och städning. Det kan också handla om att stötta en person till att få en sysselsättning.

För att bli diplomerad undersköterska från Vård- och omsorgscollege behöver du ha läst eller läsa till svenska/svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap 1a1.

Studierna är på heltid och du kan ha rätt till studiestöd från CSN. Utbildningen är avgiftsfri men du måste själv bekosta kurslitteraturen.

Utbildningens längd

58 veckor (inklusive minst 15% arbetsplatsförlagt lärande). Utbildningen är uppdelad i två delar och har ett sommaruppehåll på 6 veckor.

Kursstart Sista ansökningsdag Informationsmöte
4 oktober 2021 15 augusti 2021 30 augusti 2021 kl. 15:00
Kurser Poäng
Anatomi och fysiologi 1 50 p
Anatomi och fysiologi 2 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 p
Gerontologi och geriatrik 100 p
Hälso- och sjukvård 1 100 p
Hälso- och sjukvård 2 100 p
Omvårdnad 1 100 p
Omvårdnad 2 100 p
Psykiatri 1 100 p
Psykiatri 2 100 p
Psykologi 1 50 p
Social omsorg 1 100 p
Social omsorg 2 100 p
Vård och omsorg specialisering 100 p
Kompetenskartläggning 50 p
Digital kompetens 50 p
Totalt 1450 p

Förkunskapskrav

För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen behöver du har godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Lämna utdrag ur belastningsregistret

Inför starten ska du beställa ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Öppna inte brevet med utdraget utan lämna det till din lärare vid kursstart.

Informationsmöte

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du gå på ett obligatoriskt informationsmöte. Plats: Aulan på Rönnowska skolan, adress Bredgatan 22, ingång I.

Arbetsförlagt lärande (APL)

Utbildningen inkluderar minst 15% APL, arbetsplatsförlagt lärande, då du lär dig yrket av en handledare på ett företag. APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vårt utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Ansökan

Du ansöker via vuxenutbildningens webbansökan. Bifoga kopior på alla dina tidigare betyg. Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare.

Fritt sök

Fritt sök - alla som bor i Familjen Helsingborg kan söka utbildning som är märkt med denna symbol.

Alla som bor i någon av de nordvästskånska kommunerna kan söka (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga).

Utbildningsanordnare

Rönnowska skolan
Bredgatan 22
Helsingborg

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?