Undersköterska

Undersköterska

Vill du arbeta med människor och skaffa dig en yrkesutbildning? I arbetet som undersköterska gör du varje dag skillnad i människors liv.

Du kan till exempel arbeta inom äldreomsorg, hemvård eller på sjukhus. Du kan också arbeta som personlig assistent eller skötare för människor med psykisk och fysisk funktionsnedsättning.

Utbildningen ger dig bred kunskap inom vård och omsorg. Du kan välja mellan fyra olika yrkesinriktningar: sjukvård, psykiatri, funktionsnedsättning eller äldreomsorg. Utbildningen bedrivs utifrån lärarledda lektioner, individuell handledning, grupparbeten, metodövningar och arbetsplatsförlagt lärande, genom Novo som är Hermods digitala lärplattform. Utbildningen anpassas till dina förutsättningar. I varje kurs ingår obligatoriska lektioner, handledning samt praktiska metodövningar på plats.

Utbildningen är kostnadsfri för dig som studerar inom kommunal vuxenutbildning. Du kan välja att studera på heltid eller deltid och du kan ha rätt till studiestöd från CSN.

KursstartSista ansökningsdagInformationsmöteLängd
17 augusti 20205 juni 20209 juni kl. 15:0062 veckor
19 oktober 20206 september 20208 september kl. 15:0062 veckor
Gemensamma kurserPoäng
Hälsopedagogik100 p
Etik och människans livsvillkor100 p
Medicin 1150 p
Vård och omsorgsarbete 1200 p
Psykologi 150 p
Psykiatri 1100 p
Specialpedagogik 1100 p
Vård och omsorgsarbete 2150 p
Svenska 1
eller
100 p
Svenska som andraspråk 1100 p
Samhällskunskap 1a150 p
Orienteringskurs50p
Vård och omsorg specialisering50 p
Vård och omsorg specialisering 250 p
Totalt1550 p

Förkunskapskrav

För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Informationsmöte

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du också gå på ett obligatoriskt informationsmöte. Mötet äger rum i vuxhuset på Rönnowsgatan 10.

Utdrag från belastningsregistret

Du behöver inte beställa utdraget. Vi kontrollerar det digitalt.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande inom vård och omsorg är en obligatorisk del av utbildningen. APL är alltid på heltid med varierande arbetstider där kvällar och helger ingår. I sammanlagt 9 veckor följer du en handledares arbetstider.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vårt utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Ansökan

Du ansöker på webben. Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.

Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare.

Utbildningsanordnare

Hermods AB
Berga Allé 1
254 52 Helsingborg