Undersköterska

När du arbetar som undersköterska tycker du om att hjälpa och vårda människor på olika sätt. Du kan arbeta inom äldreboende, LSS, inom hemtjänsten eller på en vårdavdelning.

En undersköterska arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att ge praktisk hjälp med personlig omvårdnad, måltider, sköta hygien, ta prover, lägga om sår och dela ut mediciner. Som undersköterska ger du inte bara praktisk vård, du är också den som lyssnar, ger stöd och underlättar vårdtagarnas vardag.

Arbetet kan innebära tunga lyft och obekväma arbetstider (kvällar och helger, eller på natten).

Utbildningen bedrivs utifrån lärarledda lektioner, individuell handledning, grupparbeten, metodövningar, arbetsplatsförlagt lärande och Novo som är Hermods digitala plattform.

Vi anpassar utbildningen till dina förutsättningar. I varje kurs ingår obligatoriska lektioner, handledning samt praktiska metodövningar på plats. Utbildningen är studiemedelsberättigande och kostnadsfri för dig som studerar inom kommunal vuxenutbildning. Du kan välja att studera på heltid eller deltid.

Kursstart Ansökningsstid Digitalt informationsmöte
9 januari 2023 17 oktober – 27 november 2022 Tisdagen den 6 december 2022 kl. 13:30–14:30 via Zoom
3 april 2023 9 januari – 12 februari 2023 Tisdagen den 7 mars 2023 kl. 13:30–14:30 via Zoom
15 maj 2023 13 mars – 9 april 2023 Tisdagen den 18 april 2023 kl. 13:30–14:30 via Zoom
Kursstart Ansökningsstid Digitalt informationsmöte
9 januari 2023 17 oktober – 27 november 2022 Tisdagen den 6 december 2022 kl. 13:30–14:30 via Zoom
3 april 2023 9 januari – 12 februari 2023 Tisdagen den 7 mars 2023 kl. 13:30–14:30 via Zoom
15 maj 2023 13 mars – 9 april 2023 Tisdagen den 18 april 2023 kl. 13:30–14:30 via Zoom

Kurser Poäng
Anatomi och fysiologi 1 50 p
Anatomi och fysiologi 2 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 p
Gerontologi och geriatrik 100 p
Hälso- och sjukvård 1 100 p
Hälso- och sjukvård 2 100 p
Omvårdnad 1 100 p
Omvårdnad 2 100 p
Psykiatri 1 100 p
Psykiatri 2 100 p
Psykologi 1 50 p
Social omsorg 1 100 p
Social omsorg 2 100 p
Vård- och omsorg specialisering 100 p
Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1 100 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Orienteringskurs 50 p
Totalt 1550 p
Kurser Poäng
Anatomi och fysiologi 1 50 p
Anatomi och fysiologi 2 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 p
Gerontologi och geriatrik 100 p
Hälso- och sjukvård 1 100 p
Hälso- och sjukvård 2 100 p
Omvårdnad 1 100 p
Omvårdnad 2 100 p
Psykiatri 1 100 p
Psykiatri 2 100 p
Psykologi 1 50 p
Social omsorg 1 100 p
Social omsorg 2 100 p
Vård- och omsorg specialisering 100 p
Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1 100 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Orienteringskurs 50 p
Totalt 1550 p

Utbildningslängd

62 veckor

Förkunskapskrav

För att du ska ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande. Inför antagning kan det förekomma språktest för att bedöma om du har förutsättningar att klara utbildningen.

Informationsmöte

Informationsmötet är digitalt via Zoom, kl. 13:30-14:30. Den aktuella dagen hittar du i tabellen ovan. Du är välkommen på studiebesök varje fredag kl. 14:00. Anmäl dig till vohbg@hermods.se

Utdrag från belastningsregistret

Du behöver inte beställa utdraget. Vi kontrollerar det digitalt.

Arbetsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande är en obligatorisk del av utbildningen. Sammanlagt 9 veckor av den totala utbildningstiden kommer att ske ute i verksamheter inom vård och omsorg. Här får du praktisk yrkeserfarenhet och kännedom om vad som gäller inom branschen. Kursen Vård och omsorgsarbete 1 innehåller 5 veckor APL på äldreboende. Yrkesinriktningen har APL av 4 veckor inom det valda yrkesområdet. APL är alltid på heltid med varierande arbetstider där kvällar och helg ingår.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vårt utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Ansökan

Du ansöker via vuxenutbildningens webbansökan.
Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare.

Utbildningsanordnare

Hermods
Nedre Nytorgsgatan 13
Helsingborg

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.