Undersköterska

När du arbetar som undersköterska tycker du om att hjälpa och vårda människor på olika sätt. Du kan arbeta inom äldreboende, LSS, inom hemtjänsten eller på en vårdavdelning.

En undersköterska arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att ge praktisk hjälp med personlig omvårdnad, måltider, sköta hygien, ta prover, lägga om sår och dela ut mediciner. Som undersköterska ger du inte bara praktisk vård, du är också den som lyssnar, ger stöd och underlättar vårdtagarnas vardag.

Arbetet kan innebära tunga lyft och obekväma arbetstider (kvällar och helger, eller på natten).

Utbildningen bedrivs utifrån lärarledda lektioner, individuell handledning, grupparbeten, metodövningar, arbetsplatsförlagt lärande och Novo som är Hermods digitala plattform.

Vi anpassar utbildningen till dina förutsättningar. I varje kurs ingår obligatoriska lektioner, handledning samt praktiska metodövningar på plats. Utbildningen är studiemedelsberättigande och kostnadsfri för dig som studerar inom kommunal vuxenutbildning. Du kan välja att studera på heltid eller deltid.

fullscreen
Kursstart Ansökningsstid Digitalt informationsmöte
7 november 2022 5 september – 2 oktober 2022 Tisdagen den 18 oktober kl. 15:00 via Zoom
Kursstart Ansökningsstid Digitalt informationsmöte
7 november 2022 5 september – 2 oktober 2022 Tisdagen den 18 oktober kl. 15:00 via Zoom

fullscreen
Kurser Poäng
Anatomi och fysiologi 1 50 p
Anatomi och fysiologi 2 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 p
Gerontologi och geriatrik 100 p
Hälso- och sjukvård 1 100 p
Hälso- och sjukvård 2 100 p
Omvårdnad 1 100 p
Omvårdnad 2 100 p
Psykiatri 1 100 p
Psykiatri 2 100 p
Psykologi 1 50 p
Social omsorg 1 100 p
Social omsorg 2 100 p
Vård- och omsorg specialisering 100 p
Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1 100 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Orienteringskurs 50 p
Totalt 1550 p
Kurser Poäng
Anatomi och fysiologi 1 50 p
Anatomi och fysiologi 2 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 p
Gerontologi och geriatrik 100 p
Hälso- och sjukvård 1 100 p
Hälso- och sjukvård 2 100 p
Omvårdnad 1 100 p
Omvårdnad 2 100 p
Psykiatri 1 100 p
Psykiatri 2 100 p
Psykologi 1 50 p
Social omsorg 1 100 p
Social omsorg 2 100 p
Vård- och omsorg specialisering 100 p
Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1 100 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Orienteringskurs 50 p
Totalt 1550 p

Utbildningslängd/-tid

62 veckor, 7 november 2022 – 12 januari 2024

Förkunskapskrav

För att du ska ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande. Inför antagning kan det förekomma språktest för att bedöma om du har förutsättningar att klara utbildningen.

Informationsmöte

Tisdagen den 18 oktober kl. 15:00 via Zoom. Du som har ansökt kommer att få en inbjudan till mötet.

Du är välkommen på studiebesök varje fredag kl. 14:00. Anmäl dig till vohbg@hermods.se

Utdrag från belastningsregistret

Du behöver inte beställa utdraget. Vi kontrollerar det digitalt.

Arbetsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande är en obligatorisk del av utbildningen. Sammanlagt 9 veckor av den totala utbildningstiden kommer att ske ute i verksamheter inom vård och omsorg. Här får du praktisk yrkeserfarenhet och kännedom om vad som gäller inom branschen. Kursen Vård och omsorgsarbete 1 innehåller 5 veckor APL på äldreboende. Yrkesinriktningen har APL av 4 veckor inom det valda yrkesområdet. APL är alltid på heltid med varierande arbetstider där kvällar och helg ingår.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vårt utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Ansökan

Du ansöker via vuxenutbildningens webbansökan.
Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare.

Utbildningsanordnare

Hermods
Nedre Nytorgsgatan 13
Helsingborg