Undersköterska

Vill du arbeta med människor och utbilda dig inom vård och omsorg?

Utbildningen ger dig bred kunskap inom vård och omsorg. Du kan välja mellan fyra olika yrkesinriktningar: sjukvård, psykiatri, funktionsnedsättning eller äldreomsorg.

Utbildningen bedrivs utifrån lärarledda lektioner, individuell handledning, grupparbeten, metodövningar, arbetsplatsförlagt lärande och Novo som är Hermods digitala plattform.

Vi anpassar utbildningen till dina förutsättningar. I varje kurs ingår obligatoriska lektioner, handledning samt praktiska metodövningar på plats. Utbildningen är studiemedelsberättigande och kostnadsfri för dig som studerar inom kommunal vuxenutbildning. Du kan välja att studera på heltid eller deltid.

fullscreen
Kursstart Ansökningsstid Digitalt informationsmöte
10 januari 2022 11 oktober - 14 november 2021 16 november 2021 kl. 15:00

fullscreen
Kurser Poäng
Anatomi och fysiologi 1 50 p
Anatomi och fysiologi 2 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 p
Gerontologi och geriatrik 100 p
Hälso- och sjukvård 1 100 p
Hälso- och sjukvård 2 100 p
Omvårdnad 1 100 p
Omvårdnad 2 100 p
Psykiatri 1 100 p
Psykiatri 2 100 p
Psykologi 1 50 p
Social omsorg 1 100 p
Social omsorg 2 100 p
Vård- och omsorg specialisering 100 p
Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1 100 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Orienteringskurs 50 p
Totalt 1550 p

Utbildningslängd

62 veckor

Förkunskapskrav

För att du ska ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Informationsmöte

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du gå på ett obligatoriskt och digitalt informationsmöte. Du som har ansökt kommer att få en inbjudan till mötet.

Utdrag från belastningsregistret

Du behöver inte beställa utdraget. Vi kontrollerar det digitalt.

Arbetsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande är en obligatorisk del av utbildningen. Sammanlagt 9 veckor av den totala utbildningstiden kommer att ske ute i verksamheter inom vård och omsorg. Här får du praktisk yrkeserfarenhet och kännedom om vad som gäller inom branschen. Kursen Vård och omsorgsarbete 1 innehåller 5 veckor APL på äldreboende. Yrkesinriktningen har APL av 4 veckor inom det valda yrkesområdet. APL är alltid på heltid med varierande arbetstider där kvällar och helg ingår.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vårt utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Ansökan

Du ansöker via vuxenutbildningens webbansökan.
Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare.

Utbildningsanordnare

Hermods AB
Prästgatan 23
254 52 Helsingborg

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?