Vård och omsorg

Vill du arbeta med människor och utbilda dig inom vård och omsorg?

Utbildningen ger dig bred kunskap inom vård och omsorg. Du kan välja mellan fyra olika yrkesinriktningar: sjukvård, psykiatri, funktionsnedsättning eller äldreomsorg.

Utbildningen bedrivs utifrån lärarledda lektioner, individuell handledning, grupparbeten, metodövningar, arbetsplatsförlagt lärande och Novo som är Hermods digitala plattform.

Vi anpassar utbildningen till dina förutsättningar. I varje kurs ingår obligatoriska lektioner, handledning samt praktiska metodövningar på plats. Utbildningen är studiemedelsberättigande och kostnadsfri för dig som studerar inom kommunal vuxenutbildning. Du kan välja att studera på heltid eller deltid.

KursstartSista ansökningsdagInformationsmöteLängd
21 september 202016 augusti 202018 augusti 2020 klockan 15:00.62 veckor
16 november 20204 oktober 20206 oktober 2020 klockan 15:00.62 veckor

Kursprogram och yrkesinriktningar

Utbildningslängd: 62 veckor
Utbildningen omfattar 1550 poäng och börjar med orienteringskurs samt programgemensamma kurser. Därefter väljer du en yrkesinriktning.

Orienteringskurs: 50 poäng

Programgemensamma kurserPoäng
Hälsopedagogik100
Medicin 1150
Etik och människans livsvillkor100
Psykiatri 1100
Psykologi 150
Specialpedagogik 1100
Vård- och omsorgsarbete 1200
Vård- och omsorgsarbete 2150
Svenska 1 eller100
Svenska som andraspråk 1100
Samhällskunskap 1a150
Yrkesinriktning: funktionsnedsättningPoäng
Socialpedagogik100
Specialpedagogik 2100
Hemsjukvård100
Vård och omsorg specialisering x 250+50
Yrkesinriktning: psykiatriPoäng
Psykiatri 2200
Socialpedagogik100
Vård och omsorg specialisering x 250+50
Yrkesinriktning: äldreomsorgPoäng
Äldres hälsa och livskvalitet200
Hemsjukvård100
Vård och omsorg specialisering x 250+50
Yrkesinriktning: sjukvårdPoäng
Medicin 2100
Akutsjukvård200
Vård och omsorg specialisering x 250+50

Förkunskapskrav

För att du ska ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Informationsmöte

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du gå på ett obligatoriskt informationsmöte.
Plats: Vuxenutbildning Helsingborg, Rönnowsgatan 10e, (karta) klockan 15:00.

Utdrag från belastningsregistret

Du behöver inte beställa utdraget. Vi kontrollerar det digitalt.

Arbetsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande är en obligatorisk del av utbildningen. Sammanlagt 9 veckor av den totala utbildningstiden kommer att ske ute i verksamheter inom vård och omsorg. Här får du praktisk yrkeserfarenhet och kännedom om vad som gäller inom branschen. Kursen Vård och omsorgsarbete 1 innehåller 5 veckor APL på äldreboende. Yrkesinriktningen har APL av 4 veckor inom det valda yrkesområdet. APL är alltid på heltid med varierande arbetstider där kvällar och helg ingår.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vårt utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Ansökan

Du ansöker på webben.

Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare.

Utbildningsanordnare

Hermods AB
Berga Allé 1
254 52 Helsingborg