Yrkesförare, fordonskombinationer

Yrkesförare, fordonskombinationer

En utbildning som ger en kompetens för yrkesförarområdet inom distributions- och godstransporter, såväl nationellt som internationellt. Yrket kräver att du är serviceinriktad och villig att lösa problem. Du måste kunna hantera tunga fordon och arbetet ställer höga krav på dig ur en trafiksäkerhetssynpunkt. Det är även viktigt att du är duktig på att planera och organisera dina arbetsuppgifter.

Att arbeta som lastbilsförare är ett självständigt arbete så du måste vara inställd på att många timmar är på egen hand i din lastbil. Körkort som du har möjlighet att ta via utbildningen är C, CE samt truck.

Det behövs både kunskap och ansvarskänsla för att hantera godset på ett säkert sätt i trafiken. Det är ett självständigt yrke, som kräver att du är bra på att planera och organisera dina uppgifter. Det är också ett serviceyrke där lastning och lossning av gods innebär mycket kundkontakter.

Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till studiestöd från CSN. Utbildningen är kostnadsfri men det tillkommer kostnad för skyddskläder, litteratur och färdskrivarkort, samt kostnader i samband med körkortet som du själv betalar.

KursstartSista ansökningsdagInformationsmöteLängd
31 augusti 20202 augusti 20203 augusti kl. 15:0044 veckor
KurserPoäng
Yrkestrafik – vux300 p
Godstrafik200 p
Godshantering – vux100 p
Fordonskombinationer – gods200 p
Totalt800 p
Digital kompetens50 p
Kompetenskartläggning50 p

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundskola i svenska/svenska som andraspråk och körkort klass *B** med goda färdigheter att framföra personbil med manuell växel. Du ska ha fyllt 21 år vid utbildningens början. Körkortstillstånd för grupp 2 ska visas upp i samband med kursstarten.

Informationsmöte

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du gå på ett obligatoriskt informationsmöte på Rönnowska skolan (transports lokaler, Cindersgatan 8) i aulan på Rönnowska skolan, ingång I.

Arbetsförlagt lärande (APL)

En viss del av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APL). Då följer du din handledares arbetstider APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vårt utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det betyder att du inte behöver läsa om det du redan kan och att du snabbare kan bli klar med din utbildning.

Ansökan

Du ansöker på webben. Du behöver också fylla i en enkät som ligger i webbansökan.
Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg och en kopia på ditt körkort.

Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare. Är du folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning, ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun. I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även efter att ansökningstiden gått ut.

Utbildningsanordnare

Rönnowska skolan
Cindersgatan 8
Helsingborg