Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne

Vi är en lokal antidiskrimineringsbyrå.

Antidiskrimineringsbyrån är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för människors lika rättigheter och för att motverka och förebygga alla former av diskriminering i samhället.

Till oss kan du vända dig om du har blivit utsatt för diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Vi kan ge rådgivning i frågor som handlar om diskriminering och stöd för den som blivit utsatt för diskriminering. All rådgivning hos oss är kostnadsfri.

Vi arbetar även med föreläsningar, evenemang och olika projekt. Vi kan bland annat erbjuda utbildningar om diskrimineringslagen, mänskliga rättigheter och normkritik och vi informerar gärna om vår verksamhet och diskrimineringslagstiftningen

Adress: Planteringsvägen 36, 252 40 Helsingborg. Lokalen ligger på första våningen och är tillgänglig för rullstolsburna.

E-post: info@adbnorraskane.se

Telefon: 042-28 48 45

Organisationsnummer: 843003-4598

Webbplats  Facebook