Bröstcancerföreningen Pärlan Helsingborg

Bröstcancerföreningen Pärlan Helsingborg är en helt ideell patientförening där de som är med eller sitter i styrelsen samtliga har eller har haft bröstcancer. Föreningen finns för att stötta bröstcancerpatienter samt informera och samla in pengar till bröstcancerforskning.

Genom specialutbildade stödpersoner finns vi för nyopererade, nyupptäckta bröstcancerpatienter. Även för de som är i limbo och ovisshet och inväntar svar om de har bröstcancer eller ej. Vi har även en anhörigstödjare för de vars anhöriga har bröstcancer. Vi anordnar föreläsningar på många olika ämnen, håller gruppträffar för medlemmarna då det finns en tröst i att umgås med likasinnade, ge varandra tips, råd och stöd. Vi har olika grupper för medlemmarna. Pärlan är samtliga medlemmar. Diamanterna är för kvinnor under 55 år, Rubinerna är vår grupp för kroniker med spridd bröstcancer.

Vi finansieras genom stöd från Region Skåne, våra egna medlemsavgifter och försäljning av produkter under Rosa Oktober. Vi stödjer även bröstcancerforskning utan djurförsök. Styrelse eller andra arbetande i föreningen har inga arvoden utan jobbar ideellt på sin fritid.

Adress: Dunkärrsgatan 2, 256 57 Ramlösa

E-post: helsingborg@brostcancerforbundet.se

Telefon: 070 – 367 86 21