Brottsofferjouren i Helsingborg

Brottsofferjouren i Helsingborg är en ideell organisation som ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga.

Vi är en politiskt och religiöst obunden ideell förening ansluten till Brottsofferjouren Sverige. Vår uppgift är att erbjuda hjälp och stöd till brottsutsatta, anhöriga och vittnen bosatta i Helsingborg, Höganäs och Bjuv.

All kontakt med jouren är kostnadsfri och våra stödjare har avlagt tysthetslöfte.

Vi kan erbjuda någon att tala med, stöd och/eller rådgivning, hjälp i kontakt med myndigheter eller försäkringsbolag samt stöd inför och under eventuell rättegång.

Vi kan erbjuda någon att tala med, stöd och/eller rådgivning, hjälp i kontakt med myndigheter eller försäkringsbolag samt stöd inför och under eventuell rättegång.

Adress: Kullagatan 30, 252 20 Helsingborg

Telefon: 070-6099028

E-post: info@helsingborg.boj.se

Webbplats  Facebook