Bufff

Bufff (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, frivård, häkte) riktar sig till barn/ungdomar upp till 18 år som har en förälder eller någon annan familjemedlem i fängelse/häkte eller frivård.

Bufff är en ideell barnrättsorganisation. Vi är politiskt och religiöst obundna och finns på 13 platser runt om i landet. Bufff arbetar med att förbättra villkoren för målgruppen och har som mål att alla barn med frihetsberövade familjemedlemmar oavsett geografisk ort ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda.

När en familjemedlem är frihetsberövad kan hela familjen behöva stöd. Bufff finns för alla familjemedlemmar genom rådgivning och stödsamtal. Gruppträffar och aktiviteter anordnas av de olika lokalföreningarna och all vår verksamhet utgår ifrån barnens och ungdomarnas bästa och deras behov.

Bufff har ett nära samarbete med Kriminalvården vilket gör att vi kan arbeta utifrån ett helhetsperspektiv, bland annat genom att öka kunskapen hos den frihetsberövade familjemedlemmen om barnets behov.

Verksamheten grundar sig i barnkonventionen om barnets rättigheter och bedrivs ur ett barnperspektiv.

Till vår stödtelefon 020-200 330 kan barn, ungdomar, anhöriga och professionella ringa för att få råd, svar på frågor eller bli lyssnade på. Det är kostnadsfritt och man kan vara anonym.

Barn och unga kan också chatta med oss anonymt via vår chatt som finns på vår hemsida. Du kan läsa mer på vår hemsida om du frågor om situationen.

Adress: Thure Röings gata 2, Helsingborg

E-post: skane@bufff.nu

Telefon: 010-177 58 12

Webbplats  Facebook