Domstens Byförening

Byförening för dig som bor i Domsten och Gråläge.

Domstens Byförening (DBF) etablerades 1939. Föreningens ändamål är att tillvarata och främja invånarnas intressen i Domsten och Gråläge och i övrigt bidra till att öka trevnaden inom byarna.

På vår webbplats kan du läsa om vad som händer i byarna, om föreningens aktiviteter, vår historia och annat intressant.

Telefon: 0730- 435 789

E-post: Ludmila.Ohlsson@gmail.com