Drivkraft Helsingborg

Drivkraft är en mentorsverksamhet som vänder sig till elever och deras familjer i årskurs 6-9. Vår vision är att skapa en bättre framtid för både den enskilde eleven och stadens invånare.

Drivkraft är en ideell förening som bildades i Malmö 2011 som ett samarbete mellan Malmö Stad och näringslivet i regionen. Vi erbjuder mentorer till både elever och deras föräldrar samt håller i läxhjälp på ett antal skolor varje vecka. Vår vision är att skapa en bättre framtid för både den enskilde eleven och stadens invånare och vi tror att om vi arbetar tillsammans så får vi alla en bättre framtid. Vi vill att alla ska ha samma möjlighet, oavsett var man är född eller vilka hemförhållanden man har.

Drivkraft är en mentorsverksamhet som vänder sig till elever och deras familjer i årskurs 6-9. Vi samarbetar med skolor som vill ha mentorskap och elevinspiration. Till vår hjälp har vi volontärer från allmänheten. Syftet är att på olika sätt inspirera till förbättrade möjligheter i studier och framtida yrkesval, motverka skolk och fånga upp elever som på olika sätt behöver stöd.

Adress: Gärdesgatan 4, Helsingborg

Telefon: 0760-46 93 53

E-post: anna@drivkrafthelsingborg.se

Organisationsnummer: 802463-2484

Webbplats  Facebook