FMCK Helsingborg

FMCK Helsingborg, Frivilliga Motorcykelkåren, är en frivillig försvarsorganisation som utbildar motorcykelordonnanser. Huvuduppgiften är att rekrytera och utbilda MC-ordonnanser för totalförsvarets behov.

Det som förenar FMCKs medlemmar är så klart motorintresset, men också viljan att vara en del av totalförsvaret och möta nya utmaningar i samhällets tjänst.

Smidighet, snabbhet och förmåga att ta sig fram, oavsett väder, terräng, årstid, väglag och tid på dygnet, gör MC-ordonnansen till en eftertraktad resurs.

Som MC-ordonnans skriver du avtal med Hemvärnet och tjänstgör under 4 eller 8 dagar på 1- 2 övningar. Du har rätt till ledighet från din arbetsgivare och får ersättning då du är på övning och får även en bonus om du genomför alla dina tjänstgöringsdagar. Självklart är du försäkrad.

E-post: gunnarssonarne1@gmail.com

Telefon: 0732-31 50 51