FreeZone Sweden

Vår vision är ett jämlikt och tryggt samhälle där varje barn och ungdom känner sitt värde och skapar sin identitet och sitt liv i frihet.

Freezone är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. Vi arbetar med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, stärka barns och ungas rättigheter och främja psykisk hälsa.

Vi erbjuder kunskapshöjning genom utbildningar, föreläsningar och handledning. Vi erbjuder även praktiska redskap och metoder samt processtöd och kartläggning både kommunalt och regionalt.

Adress: Vi har ingen egen lokal i Helsingborg. Våra utbildningar ges på Magle Stora Kyrkogata 5 i Lund.

E-post: info@freezone.se

Telefon: 076-323 42 43
Organisationsnummer: 804270-6460