FreeZone

Vi verkar för att unga ska ha möjlighet att utvecklas och växa i trygghet, forma sin identitet och göra sina egna livsval.

Freezone är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. Vi arbetar för ett samhälle fritt från hedersrelaterat förtryck och våld. Genom att många aktörer på flera nivåer tar gemensamt ansvar skapar vi förutsättningar för att stärka ungas rättigheter i samhället – nu och i framtiden.

Vår vision är ett jämlikt och tryggt samhälle där varje barn och ungdom känner sitt värde och skapar sin identitet och sitt liv i frihet.

Adress: Vi har ingen egen lokal i Helsingborg. Vi finns på Kyrkogatan 19 i Lund.

E-post: info@freezone.se

Telefon: 076-323 42 43

Organisationsnummer: 804270-6460

Webbplats Facebook Instagram  Twitter