FUB

FUB − För barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning − arbetar med funktionshinderpolitiska frågor för målgruppen.
Vi anordnar aktiviteter som till exempel disco för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.
Vi har även en egen lägergård där vi anordnar läger.

Om du behöver hjälp i enskilda ärenden, kan du kontakta vår medlemsrådgivare.

E-post: kansli@fubhbg.se

Telefon: 042-21 02 61