Helsingborgs brandkårsmuseiförening

Brandkårsmuseet hjälper oss att erinra och förstå och ge oss den insikt som så väl behövs för den rätta inställningen till brandmannens viktiga yrke.

Den 29 juni 1973 kunde brandförsvaret i Helsingborg inviga brandkårsmuseet på Råå, vilket också är startdatum för ”Helsingborgs brandkårsmuseum.”
Museet inryms idag i en gammal verkstadslokal på Östra Sandgatan 5 in på gården, som tidigare Helsingborgs gatukontor har använt. Lokalerna består av en vagnhall med fem portar samt några biutrymmen. Genom frivilliga insatser av museets medlemmar har lokalerna iordningställts till ett museum.

Såväl för unga brandmän som för andra i kommande generationer är det viktigt att förstå sammanhanget mellan dagens organisation för samhällsskydd och gångna tiders brandförsvar. De ökade riskerna och storskaligheten i samhället tvingar fram en allt mer accelererad utveckling hos brandförsvaret. Det är då lätt att glömma på vilken grund vi hela tiden bygger vidare. Brandkårsmuseet hjälper oss att erinra och förstå och ge oss den insikt som så väl behövs för den rätta inställningen till brandmannens viktiga yrke.

Adress: Östra Sandgatan 5, 252 27 Helsingborg

E-post: info@helsingborgsbrandkarsmuseum.se

Organisationsnummer: 802497-9448

Webbplats