Helsingborgs Medicinhistoriska förening

Helsingborgs Medicinhistoriska förening finns för alla som värnar om medicinhistoria. Vi driver Medicinhistoriska Museet och håller föreläsningar.

Helsingborgs Medicinhistoriska förening främjar intresset och studiet för både lokal och allmän medicinhistoria. Det gör vi genom föredrag, aktiviteter och inte minst den museala verksamheten.

Är du studerande inom vårdyrket, verksam inom branschen eller har ett allmänt intresse för området, är föreningen till för dig. Tillsammans tar vi tillvara på den kultur- och medicinhistoriska skatt som finns i Helsingborg – vi vårdar historien.

Vi driver öppethållande och guidningar på Medicinhistoriska Museet på Bergaliden 20.
Vi arrangerar också minst 6 föreläsningar om året för medlemmarna och ibland för allmänheten inom huvudsakligen medicinhistoria, men vi har även mer allmänna och moderna genomgångar av medicinska och relaterade frågor.

Öppettiderna är just nu: tisdagar klockan 10 – 14 och torsdagar klockan 13 – 17. Se mer information på vår hemsida.

Adress: Bergaliden 20

E-post: styrelse@helsingborgsmedicinhistoriskaforening.se

Telefon: 0706-37 10 30

Webbplats  Facebook