Helsingborgsidrottens Samorganisation

HISO är idag en organisation med 101 idrottsföreningar som medlemmar. Vi har till syfte att vara en sammanhållande länk mellan Helsingborgs stad, idrottsföreningar och ungdomar i Helsingborg och tillvara deras intressen.

HISO är en samorganisation med just uppdrag att skapa ett gott samarbetsklimat för och tillsammans med våra medlemmar gentemot politiker, tjänstemän, ideella föreningar och andra intressenter i samhället. Vår strävan är att vara en organisation i tiden.

E-post: kansliet@hiso.se

Telefonnummer: 0707-172681

Webbplats