Invandrarföreningarnas Samorganisation (Inva-Sam)

Inva-Sam är en paraplyorganisation som verkar för att tillvarata invandrarföreningarnas intressen, främja samarbetet dem emellan, sprida information om deras kultur och ursprung bland allmänheten.

Inva-Sam ska föra invandrarföreningarnas talan i vardagliga frågor samt lyfta fram frågor som berör invandrarna genom att vara som en länk mellan Helsingborgs stad och medlemsföreningarna.

Samorganisationen ska verka för delaktighet, gemenskap, mångfald, öppenhet samt ömsesidig respekt och tolerans. Detta genom att arrangera seminarier, föreläsningar och informationskvällar i samverkan med andra aktiva aktörer i samhället.

Inva-Sam arbetar dessutom med att stimulera medlemsorganisationerna till att genomföra aktiviteter med koppling till att fler i kommunen kommer i arbete och/eller utbildning. Vi arbetar även för att underlätta integrationen av våra medlemmar i det svenska samhället och fokusera på frågor om mångfald och värdegrund.

Inva-Sam vill främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet, allas lika medborgerliga rättigheter samt respekt och förståelse. Vi vill att kulturell mångfald blir en tillgång och resurs i samhällsutvecklingen och inte ses som ett problem.

Adress: Åhusgatan 2

Telefon: 042-210666

E-post: info@inva-sam.se

Webbplats