Korpförening Motion & Fritid

Vi anordnar tipspromenader i Pålsjö Skog under februari-april och september-november.

Tipstolvan i Pålsjö Skog är en tipspromenad som är avsedd för och anpassad till hela familjen. Här får du trevlig gemenskap. Frisk luft och rörelse (gång) i långsam, måttlig eller snabb takt är väsentliga ingredienser.

E-post: beritlinnea17@gmail.com , ulf.berg262@gmail.com

Telefon: Berit: 0708-159276; Ulf 0730-741634

Webbplats  Facebook