Medborgarskolan

Hos oss kan du starta studiecirklar och gå kurser. Vi hjälper föreningar och den enskilde medborgaren att växa.

Du kan få låna lokaler gratis, få hjälp med materialkostnader och del av hyra och vi kan vara ett bollplank till dina idéer. Vi har dans/yogasalen, matlagningskök och lektionssalar med projektorer.

Folkbildning är fri och frivillig och tillgänglig för alla. Folkbildning innebär att kurser och studiecirklar anpassas efter deltagarna och att deltagarna har stort inflytande över vad och hur de ska lära.

Vår verksamhet är partipolitiskt och religiöst obunden.

Adress: Gasverksgatan 17, 252 25 Helsingborg

Telefon: 0707-17 35 37

E-post: Lena.rosenblom@medborgarskolan.se

Webbplats