Röda Korset Helsingborgskretsen

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp.

Röda Korsets grundprinciper är humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet.

Svenska Röda Korset grundades 1865 och är i dag Sveriges största humanitära frivilligorganisation. Det viktigaste rödakorsarbetet utförs av över 30 000 frivilliga i nästan 1 000 rödakorskretsar spridda över hela landet.

I Helsingborgskretsen finns cirka 200 frivilliga som är engagerade i någon av kretsens omkring 15 olika verksamheter. Kretsen leds av en styrelse med ordföranden och 9 ledamöter. Grunden för vårt arbete vilar helt på frivilliga insatser och människors vilja att ge av sin tid och sitt engagemang till vår verksamhet.

Vill du också vara med? Vi verkar för mångfald inom Röda Korset genom att välkomna alla människor oberoende av bakgrund eller livssituation. Alla ska kunna vara med och bidra med sina kunskaper och erfarenheter. Gå in och anmäl ditt intresse på vår hemsida.

Adress: Örnsköldsviksgatan 15, 252 50 Helsingborg

Telefon: 042-18 84 90

E-post: helsingborg@redcross.se

Webbplats  Facebook  Instagram