Rydebäcks byalag

I Rydebäck arbetar vi tillsammans för att skapa en attraktiv livsmiljö för människor, natur, kultur och rekreation.

Rydebäcks byalag fyller ett tomrum dit inte politikerna når. Byalaget finns för att bevaka Rydebäcksbornas legitima krav på samhällsservice, skola, vård, omsorg och fritidssysselsättning, vi skapar gemenskap bland invånarna som syftar till att värna om samhällets grundvärderingar och vi är en samlande kraft för gemensamma arrangemang.

De enda vi vill vara beroende av är våra invånare i Rydebäck och det viktiga är att vi vet att vi representerar en stor del av Rydebäcks hushåll. Då kan vi uttala oss med kraft och auktoritet.

E-post: info@rydebacksbyalag.se

Organisationsnummer: 843001-2735

Webbplats  Facebook