SKC Mladost Helsingborg

Musik och dans ger oss en chans att träffa nya människor och uttrycka oss själva utan att yttra ett enda ord. Dans låter oss dock inte bara sammankoppla med oss själva; dans har även en social aspekt som ger oss chansen att lära känna andra.

Dans förenar personer av alla åldrar och ger folk från hela världen ett gemensamt språk. Med andra ord så bryter dans isolering och bidrar till nätverkandet mellan olika grupper/människor i samhället.

Serbiskt Kulturcenter Mladost i Helsingborg är en ideell förening som startade 2015. Föreningens syfte är att agera mötespunkt för unga och vuxna, utöva serbisk folkdans, informera och utbilda om samhällsfrågor, kultur, historia, språk och konst.  För att invandrarna ska kunna bryta isoleringen så spelar kunskapen, om just dessa ämnen, en väldigt stor roll.

Vi vill skapa och erbjuda sund uppväxt där olika sociala och hälsofrämjande aktiviteter stärker individen till en stabil och självständig vuxen medborgare.   Förutom folkdansträningarna arrangerar vi olika föreläsningar/aktiviteter kring språk, kultur, historia och tradition. Tanken är att förebygga och minimera kulturkrockar genom att skildra likheter och skillnader mellan våra olika kulturer. Se möjligheter istället för begränsningar till integration. Främja språket och bryta isoleringen. Dessa möten möjliggörs ofta i samarbete med ABF.

E-post: info@mladost.nu

Telefon: 0729-24 25 28