Söders Änglar kvinnoförening

En nystartad kvinnoförening där syftet är att öka sysselsättning och gemenskap bland våra kvinnor i Helsingborg med utländsk härkomst. Att vi ska kunna ge kunskap och motivation för att dessa kvinnor ska ta steget mot utbildning och arbetslivet.

E-post: selmaelharjani16@icloud.com

Telefon: 073 950 81 24