SPF Seniorerna Kärnan

SPF Seniorerna Kärnan i Helsingborg är en lokalavdelning av SPF Seniorerna - en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden intresseorganisation för pensionärer.

Föreningen Kärnan bildades 1966 och har idag cirka 715 medlemmar, som under trivsamma former träffas på möten, i studiecirklar, på resor och utflykter samt deltar i andra aktiviteter.

Föreningen bevakar samhällsfrågor av intresse för sina medlemmar. Medlemsavgiften för helår är 300 kronor. Medlemsavgiften skall betalas till SPF centralt inte till SPF Seniorerna Kärnan. Inbetalningskort kommer med posten.

Du som är pensionär, välkommen till rik gemenskap och kamratskap!

E-post: spfkarnan@telia.com

Telefon: 0708-48 75 57