SRF Västra Skåne

SRF, Synskadades Riksförbund, är en ideell intresseorganisation.

Vi arbetar i tre plan, i lokalföreningar, i distrikt och som riksförbund. SRF bedriver ett aktivt internationellt samarbete i Norden, Europa och globalt.

Synskadade och föräldrar till synskadade barn är röstberättigade medlemmar och fattar besluten inom organisationen. Vi välkomnar också stödjande medlemmar i vår verksamhet.

SRF ger ut flera tidningar och en mängd informationsmaterial om synskador, synskadade och de frågor som vi driver.

Adress Vaktgatan 3, 254 56 Helsingborg

E-post: srfvastraskane@srf.nu

Telefon: 042-15 83 93

Organisationsnummer: 8430010119

Webbplats