Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största studieförbund. Vi erbjuder studiecirklar, kurser och kulturarrangemang.

SV Skåneland är en avdelning som ansvarar för Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet i 27 av Skånes 33 kommuner. Från Ystad och Trelleborg i söder till Ängelholm och Osby i norr och Helsingborg i väster.

Vi erbjuder kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang. Dels för den enskilda människan, dels för grupper av människor med gemensamma behov och värderingar.

Telefon: 010-1733900

E-post: skaneland@sv.se

Webbplats