Tekniska Föreningen i Hälsingborg

Tekniska Föreningens i Hälsingborg ändamål är att sprida kännedom om teknikens användning och utveckling, samt att främja teknisk utbildning och forskning.

Telefonnummer: 0737-34 50 86

E-post: dimitrij@aleshkov.com

Webbplats