Terrass kvinnoförening Helsingborg

Föreningens mål är att integrera utländska kvinnor och ungdomar i det svenska samhället via föreläsningar, studiebesök, språkkafé, utflykter.

Vi vill hjälpa kvinnor och ungdomar så att de så fort som möjligt kan vara en del av samhället med att hitta jobb, lära känna hur systemet i Sverige fungerar, samt veta vilka skyldigheter och rättigheter vi har som bor här.

Telefon: 0729-62 63 60

E-post: belirten19@hotmail.com

Facebook  Instagram