Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg

Vi är en seniorförening som ordnar studiebesök, utflykter samt teater- och revybesök.

Kultur, friskvård, resor, samhällsfrågor och framförallt gemenskap är grunden för vår verksamhet.
När du går i pension rekommenderar vi att du stannar kvar i Unionen som pensionärsmedlem.

Du hittar aktuellt program på vår webbplats.

E-post: mats.ryden@yahoo.com (ordförande)

Organisationsnummer: 843001-5860

Webbplats