Demokratin fyller 100 år

År 2021 år fyllde den allmänna rösträtten 100 år i Sverige. Helsingborg var en av de städer som var först ut med lika rösträtt för kvinnor och män. Därför uppmärksammar vi 100-årsjubileet i år!

Det är 100 år sedan både män och kvinnor kunde rösta och bli valbara i politiska val i Sverige. År 1919 togs första beslutet om den grundlagsändring som gjorde det möjligt att införa lika rösträtt för kvinnor och män, oavsett inkomst. Det första valet med allmän och lika rösträtt hölls mellan den 10 och 26 september 1921. Helsingborg var en av de städer som var först ut den 10 september.

Engagerade helsingborgare med i rösträttskampen

I Helsingborg drevs rösträttskampen av bland annat av folkskolläraren Nanny Palmkvist. År 1894 gav hon ut skriften ”Öppet bref till Sveriges kvinnor. Om behofvet av en allmän svensk kvinnoförening”. I den argumenterade hon för att ge Sveriges kvinnor politisk rösträtt, att kvinnor tillträde till hela arbetsmarknaden på samma villkor som män samt att kvinnor och män skulle ha lika lön.

En annan helsingborgspionjär i kampen för allmän och lika rösträtt var tidningsredaktören och riksdagsmannen Fredrik Borg. Han var den första att skriva en motion i riksdag för kvinnlig rösträtt år 1884. I rösträttskampen arbetade Fredrik och hans hustru Kristina Borg mycket nära tillsammans. Efter Fredriks död år 1895 tog Kristina över makens arbetet som chefredaktör för tidningen Öresundsposten.

Så uppmärksammar vi 100-årsjubileet

I Helsingborg har det länge funnits ett engagemang för demokratin. Som en del av hundraårsjubileet har Helsingborg stad skrivit under ”Deklaration för en stark demokrati”. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i det nationella arbetet som samlats under rubriken ”Vår demokrati – värd att värna varje dag”. Läs mer om kommittén och deklarationen på vardemokrati.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.