Demokratin fyller 100 år

År 2021 år fyller den allmänna rösträtten 100 år i Sverige. Helsingborg var en av de städer som var först ut med lika rösträtt för kvinnor och män. Därför uppmärksammar 100-årsjubileet i år!

Det är 100 år sedan både män och kvinnor kunde rösta och bli valbara i politiska val i Sverige. År 1919 togs första beslutet om den grundlagsändring som gjorde det möjligt att införa lika rösträtt för kvinnor och män, oavsett inkomst. Det första valet med allmän och lika rösträtt hölls mellan den 10 och 26 september 1921. Helsingborg var en av de städer som var först ut den 10 september.

Engagerade helsingborgare med i rösträttskampen

I Helsingborg drevs rösträttskampen av bland annat av folkskolläraren Nanny Palmkvist. År 1894 gav hon ut skriften ”Öppet bref till Sveriges kvinnor. Om behofvet av en allmän svensk kvinnoförening”. I den argumenterade hon för att ge Sveriges kvinnor politisk rösträtt, att kvinnor tillträde till hela arbetsmarknaden på samma villkor som män samt att kvinnor och män skulle ha lika lön.

En annan helsingborgspionjär i kampen för allmän och lika rösträtt var tidningsredaktören och riksdagsmannen Fredrik Borg. Han var den första att skriva en motion i riksdag för kvinnlig rösträtt år 1884. I rösträttskampen arbetade Fredrik och hans hustru Kristina Borg mycket nära tillsammans. Efter Fredriks död år 1895 tog Kristina över makens arbetet som chefredaktör för tidningen Öresundsposten.

Så uppmärksammar vi 100-årsjubileet

I Helsingborg har det alltså länge funnits ett engagemang för demokratin. Som en del av hundraårsjubileet har Helsingborg stad skrivit under ”Deklaration för en stark demokrati”. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i det nationella arbetet som samlats under rubriken ”Vår demokrati – värd att värna varje dag”. Läs mer om kommittén och deklarationen på vardemokrati.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?